Tokkuri (Sumie)

Tokkuri : bouteille pour le saké

Tokkuri